Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.

Aktualności

Page 1 of 14  > >>

maj 17, 2022

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA : LETNIA – CZERWIEC 2022 r.

maj 16, 2022

Ważne terminy podczas Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych W roku szkolnym 2022/2023

maj 3, 2022

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Najnowsze wiadomości

lut 26, 2008

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENT DS. BIUROWO-KSIĘGOWYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU


DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2
W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
REFERENT DS. BIUROWO-KSIĘGOWYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU

 

Category: General
Posted by: admin

Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
2.co najmniej trzy letni staż pracy w obszarze finansów i księgowości
3.znajomość przepisów o systemie oświaty
4.znajomość zasad rachunkowości
5.dobra znajomość Office (WORD i Excel)
4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1.dyspozycyjność
2.umiejętność współpracy z zespołem ludzkim.
3.odpowiedzialność
4.umiejętność redagowania pism urzędowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Zbieranie zapotrzebowań na dokształcanie kursowe klas wielozawodowych.
2.Współpraca z innymi Ośrodkami Dokształcania Zawodowego.
3.Prowadzenie ewidencji magazynu żywnościowego – sporządzanie miesięcznych zestawień
przychodów i rozchodów , uzgadnianie z magazynem sald ilościowych oraz wartościowych
ze stanem księgowym.
4.Prowadzenie kasy szkoły.
5.Wystawianie faktur za wykonane usługi.
6Prowadzenie rejestry VAT..

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectw – do wglądu
oryginały),
4.doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy – do wglądu oryginały),
5.inne kwalifikacje i umiejętności (dokumentacja),
6.zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych – oryginał,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie dyrektora
w pok.210 lub pocztą na adres :Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 39/41.

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą ;Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późn.zm.).

 

Galeria