Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.

Aktualności

Page 1 of 14  > >>

maj 17, 2022

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA : LETNIA – CZERWIEC 2022 r.

maj 16, 2022

Ważne terminy podczas Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych W roku szkolnym 2022/2023

maj 3, 2022

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Najnowsze wiadomości

maj 16, 2022

Rekrutacja ważne terminy !


Ważne terminy podczas Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych W roku szkolnym 2022/2023

Category: General
Posted by: Daniel Pawlowicz

 
Rodzaj Czynności:


Termin:
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru ( wraz z załącznikami), podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełniamy logując się uprzednio na: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html. (Kolejna czynność to wydrukowanie, podpisanie , dostarczenie do szkoły)

 
od 16 maja 2022 r. -20 czerwca 2022 r.  do godziny 15.00


2.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

( proszę o pilne wprowadzenie ocen ze świadectwa do systemu rekrutacyjnego )
od 24 czerwca 2022 r.- do 13 lipca 2022 r. do godziny 15.00


3.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 16 maja 2022 r.- 25 lipca 2022 r.


4.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone wcześniej, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 22 lipca 2022 r-29 lipca 2022 r.


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
                  1 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00

 

Rekrutacja ważne terminy ! pobierz

Galeria